28b8f12309e9ac4afaade20e5d04ffc2 XL

Objavljene Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Preporuke koje definiraju održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija u zatvorenim i otvorenim prostorima. Obavezno je pridržavanje mjere fizičkog distanciranja kojom se nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru. Razmak između posjetitelja i izvođača na sceni mora biti najmanje 4 metra. Fizičku udaljenost za vrijeme trajanja programa organizator je dužan osigurati isključivo sjedećim mjestima. Najveći dozvoljeni broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u prostoru određuje se prema kvadraturi prostora – za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine prostora (površina namijenjena gledalištu), a ne smije biti veći od 250 osoba u zatvorenim te 500osoba na otvorenim prostorima.Broj izvođača na pozornici ograničen je prema kvadraturi pozornice tako da za svakog izvođača mora biti osigurano najmanje 4m2. Razmak od 2 metra preporučuje se između izvođača pjevačkih dionica te glazbenika...

Jezična baština Blata

Jezicna Bastina1

Primjeri blatskog govora

a ne ni / a ni ! - izgovoreno s naglaskom na ni znači jest, naravno: je li bilo dažja?, odgovor a ni! znači da je sustavno padala kiša! Slična dijaloška... Opširnije

Jezicna Bastina2

Stare Blatske popivkinje

Pučka književnost Blata 20. stoljeća - KUNPANJIJA: Kunpanjoli, ako niste znali čuvali su Blato od kusarih to je bilo u stara vrimena pjaškali su....  Opširnije

Čovjek i baština

"Ljudsko materijalno stvaralaštvo ne troši samo čovjek. Njegov "konkurent" je priroda i njezine sile protiv kojih mora ulagati dodatnu energiju kako bi zaštitio i sačuvao svoju stečevinu. Zato je odnos između čovjeka i baštine iznimno važan i osjetljiv.
Baština bez čovjeka vrlo brzo gubi svoje značenje, jer nije u njegovoj funkciji, a bez čovjekove intervencije teško ju je očuvati u duljem razdoblju. S druge strane, čovjekova nepromišljenost devastira baštinu i uništava njezinu općeljudsku vrijednost."

Ivan Lajić, Institut za migracije i narodnosti