Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove u kulturi Blatski fižuli

Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18), Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine 104/2019). te članaka 4. stavak 3 Statuta Ustanove za kulturu BF („Službeni glasnik Općine Blato br 7/2019 “ /.), Upravno vijeće Ustanove donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA USTANOVE U KULTURI „BLATSKI FIŽULI„ Blato

PdfPravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove u kulturi Blatski fižuli