„Ususret blagdanu svete Vincence”

7e58113966c67085953dd45e2ed189c9 L

Povodom blagdana svete Vincence Mučenice, nebeske zaštitnice Blata i Dana Općine Blato djelatnice ustanove u kulturi Blatski fižuli pripremile su i prezentirale sedam emisija koje su se emitirale na Radio Blatu, a tematski vezane za priče i legende koje se odnose na svetačke moći, dolazak svete Vincence u Blato, velike obljetnice i običaje.

U emisijama su tako obrađene i predstavljene teme: dolazak svete Vincence u Blato, proslava sto godina od dolaska svetice u Blato, legenda o svetoj Vincenci koju je napisao dr. Donko Sardelić, pojam procesija i četiri procesije sa sarkofagom svete Vincence kroz mjesto, izgradnja i uređenje njene kapele, proslava 200. obljetnice, običaji vezani uz navedeni dan i mnoge druge zanimljivosti koje su zapisane u različitim publikacijama koje su obrađivale naveden teme.

Emisije su imale za cilj predstaviti neke već poznate,a i manje poznate činjenice i legende vezane uz zaštitnicu našeg mjesta, a u prigodi Dana Općine Blato i blagdana svete Vincence.

Za ovu prigodu donosimo Vam tekst četvrte emisije „Ususret blagdanu svete Vincence”.

Riječ procesija dolazi od latinske riječi processio što znači napredovanje, označava organizirano ceremonijalno kretanje grupe ljudi. Prvenstveno je pojam iz religije za ritualni odlazak do nekog svetog mjesta ili obilazak više njih. U religiji predstavlja kultni ophod prema nekomu svetomu mjestu ili njegovi središtu (svetištu), put od jednoga do drugoga svetoga mjesta. Procesije u mnogim religijama pripadaju najelementarnijem kultu, a potvrđene su od prapovijesnog doba. U visokim kulturama staroga vijeka svećenstvo je organiziralo različite ophode: od jednoga do drugoga hrama kao »put k božanstvu«, na gorska svetišta ili terase visokih hramova kao put »prema gore«.

U kršćanstvu su se procesije javile vrlo rano; nakon državnoga priznanja za Konstantina I. razvili su se različiti oblici procesija (često i po pretkršćanskim običajima) i zauzeli mjesto u crkvenome kalendaru (Cvjetnica, ophod s križem na Veliki petak). Tada se uvode i raznovrsne zavjetne procesije zbog važnih životnih događaja (suše, glad, kuga) ili procesije vezane uz štovanje svetaca. Rani srednji vijek razvija velika hodočašća po cijelome kršćanskome svijetu (Rim, sveta mjesta u Palestini, Santiago de Compostela), u kasnome srednjem vijeku uvodi se tijelovska procesija (XIII. st.). U Katoličkoj je crkvi Rimski obrednik iz 1614. znatno smanjio broj procesija; za prosvjetiteljstva procesije su se držale »pretprosvjetiteljskom pobožnošću«. Unatoč tomu procesije su do danas u Katoličkoj kao i u istočnim crkvama (litije) ostale važan dio pučke pobožnosti.

Blagdan svete Vincence mučenice u Blatu se obilježava 28. travnja duhovnim i kulturnim događanjima te procesijom sa moćima svetice. Procesije sa sarkofagom svetice kroz mjesto bile su puno rjeđe. Iako je uvriježeno mišljenje da su do danas bile samo dvije procesije sa sarkofagom svete Vincence oko mjesta i to ona iz 1895. i 1995. kada se obilježavalo 100 i 200 godina od njenog dolaska u Blatu bilo ih je više iako ne svečane kao prve navedene.

Relikvije svete Vincence prilikom dolaska u Blato bile su smještene na oltar gdje se tada nalazio oltar sv. Vincencija Ferarskog. Odlučeno je da se sagradi kapela i oltar njoj na čast o čemu smo govorili u ranijim emisijama. Kapela je dovršena do kraja kolovoza 1814. godine.

Putopisac Petar Kuničić navodi: „Početkom mjeseca rujna 1814. godine obratiše se Blaćani biskupskom vikaru u Korčuli moleći ga da odredi dan prijenosa svetih moći...”. Također navodi: ”Svečanost bi obavljena dne 18. rujna 1814. Toga dana bi obavljena svečana procesija sa sveticom oko Zlinja. Četiri svećenika nosili su raku pjevajući Gospine psalme...”

Raka se nosila i 28. travnja 1917. godine krajem I. svjetskog rata kada se vapilo i molilo za što skoriji svršetak rata.

na vrh članka