Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove u kulturi Blatski fižuli

Cef8e7ed10ffa07bd8535ec35e230013 L

Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18), Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine 104/2019). te članaka  4. stavak 3  Statuta Ustanove  za kulturu BF („Službeni glasnik   Općine Blato   br 7/2019 “ /.), Upravno vijeće  Ustanove  donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA USTANOVE U KULTURI „BLATSKI FIŽULI„ Blato

na vrh članka