PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Na osnovi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), ravnateljica Blatskih fižula - Ustanove u kulturi donosi
odtPLAN NABAVE ZA 2019. GODINU